ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Σήμα Αξιοπιστίας GRECA

H Biodiet IKE και το biodiet.com.gr, είναι το Πρώτο Ελληνικό Online Κατάστημα Βιολογικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής με το Σήμα Αξιοπιστίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Greca Trustmark.

Trustmark badge for BIODIETTrust E-commerce Europe badge for BIODIET


Τι είναι το Greca Trustmark; 
To GRECA Trustmark είναι ένα Σήμα Αξιοπιστίας που έχει διττό σκοπό. Αφενός πιστοποιεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως αυτός έχει θεσπιστεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Αφετέρου αποτελεί διαβεβαίωση και εγγύηση προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογία, ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις online αγορές. 

Ποιος το δημιούργησε; 
To σήμα αξιοπιστίας GRECA Trustmark δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. (Greek ECommerce Association) σε συνεργασία με το ELTRUN, το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001). Παράλληλα, το GRECA Trustmark είναι εγκεκριμένο από τον ECommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στο πιστοποιημένο eShop. Αυτό διότι το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα λάβει την πιστοποίηση του GR.EC.A., λαμβάνει -έπειτα από χρονικό διάστημα έξι μηνών- το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας του ECommerce Europe. Ένα εξαιρετικά σημαντικό σήμα, το οποίο ανοίγει νέους επιχειρηματικούς διασυνοριακούς δρόμους για τα ελληνικά eShops. 

Ποιος το αποδίδει; 

Η απόδοση του σήματος GRECA Trustmark πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο στα καταστήματα που πληρούν τα κριτήρια. Εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση λαμβάνουν το σήμα, το οποίο είναι γραμμένο σε κώδικα και ενσωματώνεται στο website του eShop. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση δεν είναι θετική, τότε τα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν μία αναφορά (report) με προτεινόμενες υποδείξεις προκειμένου να διορθώσουν συγκεκριμένα σημεία της λειτουργίας τους και να πιστοποιηθούν.
Λόγω των αυστηρών κριτηρίων απόκτησης της πιστοποίησης, το GRECA Trustmark θεωρείται ως ένα απαραίτητο στοιχείο του μάρκετινγκ κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος που στοχεύει σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Για να λάβει κάποιο Ηλεκτρονικό Κατάστημα το GRECA Trustmark πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις σε 120 κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιημένα στις παρακάτω κατηγορίες. 

 • Επαρκείς Πληροφορίες Φορέα
 • Επαρκείς Πληροφορίες Σχετικά με το Προϊόν
 • Έμπιστη Διαδικασία Παραγγελιοδοσίας, Παράδοσης και Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Ασφάλεια Διαδικασίας Πληρωμών
 • Πολιτική Επιστροφών
 • Γενικοί Όροι Χρήσης και Εξυπηρέτησης
 • Αισθητική Ηλεκτρονικού Καταστήματος
 • Λειτουργία - Πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • Ποιότητα Πληροφορίας και Κοινωνική Δικτύωση
 • Τρόπος Διεκπεραίωσης Παραγγελίας
 • Ασφάλεια και Αξιοπιστία

Γιατί να εμπιστευτώ ως καταναλωτής ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το GRECA Trustmark; 
Ο αρχικός στόχος του σήματος GRECA Trustmark είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να τους προσφέρει ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής έμπιστου ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Το GRECA Trustmark αποδίδεται στα ηλεκτρονικά καταστήματα έπειτα από έλεγχο ικανοποίησης αυστηρών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κώδικα δεοντολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτό θεσπίστηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. 

Το σήμα GRECA Trustmark εξασφαλίζει για τον καταναλωτή διαφάνεια και αξιοπιστία σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν άμεσα τον ίδιο και σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.